1

    Introduktion

    En sensommarnatt för 1500 år sedan, dräptes invånarna i Sandby borg på sydöstra Öland i en våldsam massaker. De döda lämnades utan att begravas och borgen övergavs. Händelsen föll i glömska och århundradena gick. Först 2011 uppdagades tragedin. De arkeologiska undersökningarna av platsen ger oss ny kunskap både om vardagsliv i en öländsk fornborg under järnåldern och om själva massakern. 

    ::

    Välj språk / Select your language / Wähle Sprache