5

    Motivet

    I alla tider har människor begravt sina döda – även sina fiender. Varför måste invånarna i Sandby borg dö – och varför skulle de skymfas ytterligare genom att inte ens bli begravda? Svaret kan finnas i en av de arkeologiska upptäckterna; under golvet i ett av husen finns nämligen en avbruten, rest sten och spår av brandgravar. Huset – och borgen – har alltså byggts på ett redan existerande gravfält. Kanske är massakern en blodshämnd för detta? Kanske beboddes borgen av bland annat hemvändande ölänningar som skröt och glänste med sina nyvunna rikedomar vilket väckte avund hos andra på ön? Förmodligen bodde förövarna också på Öland – kanske vid Gråborg ett par mil bort – eftersom de kunde vakta borgen och hindra närboende från att begrava sina döda. Fortsatta undersökningar av brottsplatsen Sandby borg kommer förhoppningsvis att ge oss fler ledtrådar.

    Välj språk / Select your language / Wähle Sprache