5

    Förberedelser

    En titt på den här väggen ger en insikt om hur mycket tid, kraft och ekonomiska resurser som satsades på att planera för krig. Förberedelserna var mycket detaljerade. Här ser du till exempel exakt hur människor skulle evakueras till länet om det blev nödvändigt och hur skolor skulle användas som sjukhus och förlossningsavdelningar. I det öländska landskapet låg radiomaster på marken, dolda av grönskan, redo att resas vid ett krigsutbrott.

    Välj språk / Select your language / Wähle Sprache