2

    Kalla kriget

    Kalla kriget startade efter andra världskrigets slut och pågick fram till 1991. Då hade kommunismen i Östeuropa fallit, Berlinmuren rivits och Öst- och Västtyskland hade åter blivit ett land. Kalla krigets drivkraft var de stora ideologiska skillnaderna mellan de båda samhällssystemen i USA och Sovjetunionen; mellan kapitalism och kommunism. Båda länderna rustade i kapp, tävlade med varandra på olika områden och byggde upp arsenaler av kärnvapen.

    Sverige behöll och förstärkte sitt unikt starka försvar under hela kalla kriget. Det skulle kosta fienden för mycket att ta oss. Alla svenskar skulle veta vad de skulle göra om det blev krig och övade regelbundet. Och i det svenska urberget anlades underjordiska förråd, hangarer, verkstäder, stridsledningscentraler och skyddsrum, dit vi skulle söka oss – om det värsta - ett atomvapenkrig – skulle bryta ut.

    Välj språk / Select your language / Wähle Sprache