4

    De döda

    Trots att bara en liten del av ytan i borgen har grävts ut, har arkeologerna fram tills nu, våren 2018, funnit skelettrester från minst 26 mänskliga individer. En uppskattning är att det ligger mellan 150 och 250 döda i borgen. Den yngsta individen som påträffats är ett spädbarn, drygt en månad gammal, den äldsta i 65-årsåldern. Analyser av DNA och olika isotoper pågår och kommer förhoppningsvis att visa om de döda var infödda ölänningar eller ej. Flera av benen bär olika skador som tyder på att personerna utsatts för brutalt, dödligt våld utfört med vapen som svärd och yxor. Hittills har enbart manliga kvarlevor grävts fram. Var är kvinnorna? Har de förts iväg eller avrättats och lämnats på annan plats i närheten, kanske utanför borgen? Den frågan hoppas arkeologerna att finna svaret på i framtiden.

    Välj språk / Select your language / Wähle Sprache