1

    Introduktion

    Välkommen till På vakt mot supermakt – Kallt krig och varmt vardagsliv i Kalmar län 1946-1991.

    Under kalla kriget befann vi oss mittemellan två kapprustande supermakter. Atomvapenhotet svävade över oss, liksom rädslan för ryssen. Samtidigt pågick ett vanligt vardagsliv i det framväxande folkhemmet. Här besöker du olika, tidstypiska miljöer där du tar del av länsbors minnen och erfarenheter från den här perioden. Vi berättar också om totalförsvarets verksamhet i länet – om sambandscentraler och minstationer, stora förråd och hemliga krigsplaner. Välkommen in, slå dig gärna ner i de olika rummen och upplev en tid som var här för inte så väldigt länge sedan. Börja gärna med att titta på filmen som tar dig med på en kronologisk tillbakablick till viktiga händelser under kalla krigets dagar.

    ::

    Välj språk / Select your language / Wähle Sprache