8

    Nutid

    Under kalla kriget var kärnvapenhotet ständigt närvarande. Vilka hot och risker finns det idag? Enligt Länsstyrelsen finns det i jord- och skogsbrukslänet Kalmar risk för naturkatastrofer som skogsbränder, stormar och översvämningar. Då det finns ett kärnkraftverk i länet, har vi också en krisberedskap för en olycka där. Hur stora är de militära hoten mot oss då? Svaret beror på vem du frågar. Men klart är att vi nu åter lägger stora resurser på att rusta upp det som monterades ner för bara några decennier sedan. Den allmänna värnplikten återinförs, stora, internationella militärövningar genomförs och en myndighet för psykologiskt försvar har nyligen inrättats. Nu är den här audioguidningen slut.

    Tack för ditt besök och för att du lyssnade!

    ::

    Välj språk / Select your language / Wähle Sprache