4

    Utrustning och själ

    I hundratals olika förråd, förvarades allt som skulle behövas i krig. Allt från vardagliga saker som tvål, tandborstar och rakhyvlar till robotar, radioutrustning och kanoner. Förråden spreds ut på den svenska landsbygden; soldaterna skulle ha nära till dem. Utspridda förråd skulle också göra det svårare för fienden att lägga beslag på eller att förstöra innehållet i dem.

    Den andliga vården ansågs viktig. Försvarsmakten hade tagit fram ett särskilt set för nattvardsgång i fält som förvarades i de svenska mobiliseringsförråden. Kyrkan, tron och de heliga sakramenten sågs som sammanhållande faktorer och starka symbolvärlden i ofred. Det kunde vara enande och stärkande för en pluton att fira nattvard tillsammans – där man just då befann sig. Och i strid kunde det förstås uppstå tillfällen då nattvard skulle ges till döende.

    Rakt framför dig ser du tolv skåp. Skåpen innehåller modeller av anläggning från kalla krigets dagar från Kalmar läns alla kommuner. Välkommen att öppna, titta och lyssna!

    Välj språk / Select your language / Wähle Sprache