7

    Amiralernas rum

    Välkommen till ”Amiralernas salong”. Här visas den miljö som de höga officerarna normalt vistades i då de befann sig på sina gods och herresäten på land. Från sina tavelramar blickar slagets högsta amiraler ned på oss. Segrarna, den holländske överamiralen Cornelis Tromp och hans danske kollega Niels Juel överlevdeslaget och vann vida berömmelse. Riksamiralen Lorentz Creutz följde sitt skepp Kronan i djupet. ….. De flesta av föremålen i rummet har tillhört riksamiralen Lorentz Creutz. Rygglädret till stolen bär han och hans makas adelsvapen och initialer, tennfatet likaså. Guldskeden och fickuret med guldkedja, tillverkad av urmakaren Pierre Duhamel i Geneve under 1650-talet, kan också knytas till riksamiralen ombord.

    Välj språk / Select your language / Wähle Sprache