3

    Tennet

    1600-talet är tennets sekel. Under århundradet fulländades den konstnärliga utformningen av tennföremålen och hantverket nådde en större räckvidd än någonsin tidigare. Stora mängder tennföremål har bärgats från Kronan. Förutom hundratals knappar och lock som tillhört glasflaskor, består de flesta tennföremålen av fat, burkar, kannor och flaskor. Just faten intar en särställning bland tennföremålen från Kronan, eftersom de ofta är noggrant stämplade av tenngjutaren och även har ägarens initialer ingraverade. De flesta av faten har tillhört den ombordvarande riksamiralen Lorentz Creutz. Många av faten bär han och hans maka Elsa Duwalls initialer. Faten av den högsta kvaliteten var fyrstämplade. Stämplarna visar att faten tillverkats på platser som London, Riga, Stettin, Åbo, Göteborg, Norrköping och Stockholm. 

    Välj språk / Select your language / Wähle Sprache