6

    Skatterna

    De många myntskatterna från vraket är en spännande fyndkategori, eftersom de kan knytas till speci-fika individer ombord. Myntskatterna verkar inte ha förvarats eller hanterats som en gemensam kassa avsedd för flera personer. Istället verkar de ha tillhört enskilda individer vars ställning och uppgifter ombord bestämts av militär rang och samhällsställning. Mynten spelade också en symbolisk roll. De har inte bara använts för att handla med, utan också varit ett bevis för att ägaren tillhör en social elit och haft en hög position i samhället. Vissa mynt som påträffats kan ha överlämnats till ägaren av kungen personligen. Det symboliska värdet för ett sådant mynt var avsevärt högre än handelsvärdet. …. Det totala antalet mynt som hittills hittats på vrakplatsen uppgår till närmare 18 000. De flesta är svenska. Guldmynten utgör ett undantag, även om andelen svenska guldmynt ändå är anmärkningsvärt stor. De flesta av mynten, omkring 16 000, är av silver och koncentrerade till två samlade skatter på 6 500 respektive cirka 7 000 mynt. Fler än 300 av mynten från Kronan är av guld. De kommer i huvudsak från två skatter. De övriga drygt 1 000 mynten är av koppar. Kopparmynten var det enklare folkets mynt och representerade därför de lägsta valörerna. Den slutsats man kan dra kring silver- och guldmynten från vraket, är att de i motsats till kopparmynten är koncentrerade till några få ägare och brukare, och avsedda för specifika ändamål. Det rör sig om möjligheter till internationell handel, men också om mynten som förmögenhetssymboler, statusmarkörer och samlarobjekt.

    Välj språk / Select your language / Wähle Sprache