5

    Creutz kajuta

    I akterdelen av det övre däcket är amiralskajutan belägen. Där har den mest magnifika inredningen i vraket påträffats. Vackert skulpterade, symmetriska skulpturuppsättningar klär riksamiralens personliga utrymme, precis som i ett palats. Den arton meter långa kajutan var rikt utsmyckad med paneler, listverk och träskulpturer i barockstil. När skulpturerna grävdes fram i mitten av 1980-talet, satt de fortfarande kvar i sina ursprungliga lägen mot fartygssidan, trots att de spikarna som de en gång sattes fast med sedan länge rostat bort. Man kunde på så sätt få en exakt bild av hur kajutan från början dekorerats, och man förstod också att fartygssidan vilat i ett plant läge ända sedan förlisningen. Detta innebär i sin tur att skeppets utvändiga utsmyckning finns bevarad i leran under babordssidan. En unik konsthistorisk skatt slumrar i Östersjöns djup. Ovanför de fyra aktersta kanonportarna i amiralskajutan, återfinns rektangulära öppningar i skrovsidan. Öppningarna har sannolikt fyllt en kombinerad funktion av ljusinsläpp, ventilation och skyttevärn för amiralens personliga livvakt. Att till och med amiralskajutan var försedd med kanoner, var typiskt för de stora linjeskeppen under senare hälften av 1600-talet. Det ökade antalet kanoner var prioriterat och tog stora utrymmen i anspråk.

    Välj språk / Select your language / Wähle Sprache