2

    Ankarfjäll och Blank

    Majoren Claes Ankarfjell från Funbo uanför Uppsala och båtsmannen Per Elofsson Blank, en ölänning från den lilla byn Skärlöv på öns östra kust, var två av de 800 män som omkom när Kronan förliste. Kaptenen Rosenberg som överlevde, vittnade om att skeppet skulle ha varit rankt, men även att orsaken till katastrofen skulle ha varit att det förekommit osämja ombord mellan major Ankarfjell och hans kollega amirallöjtnant Arvid Björnram. Den ene ville att skeppet skulle föra små segel medan den andre ville ha stora segel. Dispyten gjorde att man förlorade värdefull tid. Man hann inte ta ner nog med segel, vilket ledde till att skeppet till slut kantrade. Om Ankarfjell och Björnram sade överste Stegman, chefen för knektarna från Västerbottens regemente ombord: ’Gud förlåte dem båda, som oss idag så har kommenderat och utsatt.’ Skeppets styrman hade inte vågat gå nära den grunda Ölandskusten, utan höll sig längre ut till havs då en kraftig vindby fick det stora skeppet att lägga sig på sidan. Kort därefter skakades skeppet av en kraftig explosion. Av den 842 man starka besättning omkom 800 i den näst största fartygskatastrofen i svensk historia. Bland dem fanns Claes Ankarfjell och Per Elofsson Blank.

    Välj språk / Select your language / Wähle Sprache