1

    Vrakmodellen

    Välkommen till regalskeppet Kronans vrakplats, belägen på 26 meters djup, 6 kilometer öster om byn Hulterstad på sydöstra Öland. Då det inte finns någon skeppsmask i Östersjöns bräckta vatten, är vrakdelar och föremål ovanligt välbevarade. Den fina leran i området har också fungerat som ett skydd genom seklen. Av själva skeppet återstår två tredjedelar av babords skeppssida från akter föröver. Det sammanhängande, bevarade skrovpartiet är ca 40x20 meter stort. Babordssidan ligger plant mot botten, i samma läge som skeppet kantrade. Innanför skrovet har tusentals föremål vilat och senare bärgats. Kalmar läns museum påbörjade de marinarkeologiska undersökningarna av vraket 1981. I år återstår mindre än 10 % procent av vrakplatsens yta att gräva ut. Mer än 30 000 föremål har bärgats genom åren. Inom de närmaste 5 åren kommer undersökningarna att avslutas.

      ::

      Välj språk / Select your language / Wähle Sprache