4

    Batteridäcket

    Här på det mellersta däcket var 36 av skeppets närmare 120 kanoner placerade. Samtliga av dem var s k 24-pundare. De väger 1 200 kg/styck. Mellersta batteridäcket var det kanondäck som användes mest i sjöstriderna. I däckets akter var officersmässen – det s k gunrummet – belägen. Där har utförligt snidade skulpturer hittats, i enlighet med den standard som de höga officerarnas sociala och militära ställning krävde. Snidade pilastrar med växtdekor prydde den vertikala panelen mellan kanonportarna i mässen. I likhet med utsmyckningarna på det övre däcket upphör dekorationerna så snart man kommer utanför den tio meter långa officersmässen. Då är man ute i det enkla kanon-manskapets utrymme på däcket. Det är där du befinner dig just nu. I akterdelen inne på det mellersta däcket, stod rorgängaren. Han styrde skeppet med hjälp av den långa kollerstocken, en vertikal trästör som via ett lager i däcket var förbunden med den horisontella rorkulten, som i sin tur var förbunden med fartygets roder. Däckshöjden på det övre och mellersta kanondäcket har beräknats till 160–180 centimeter. På det undre däcket våningen nedanför, är den något lägre.

    Välj språk / Select your language / Wähle Sprache